Vandring

Utvandrarleden

Utvandrarleden erbjuder dig en 112 km lång vandringsled i Vilhelm Mobergs barndomsbygd. Du vandrar genom Mobergs hembygd och får uppleva en resa i tid och rum. Vi hoppas att din vandring skall bli givande och ge fina upplevelser och minnen.

Leden är cirka 120 km lång och går genom tre kommuner, Emmaboda, Lessebo och Tingsryd.

Emmaboda, Lessebo, och Tingsryds kommuner kan i samarbete presentera en digital karta över Utvandrarbygden, som även är en cykel-, och MC led.

Om du klickar på länken kan du gå in och titta vad du vill vandra, cykla eller köra MC och klicka på de olika lederna. Sen kan du skriva ut de kartor du själv önskar på din skrivare. Vill du ha en stor karta över hela området kan du beställa den hos Jan Hagström, Emmaboda Kommun tel. 0471-181 28 eller köpa den på turistbyrån. Den kostar 70 kr.

Hemsida: www.utvandrarleden.se

Stampaleden

Stampaleden är en vandring i tid och rum i Lyckebyåns dalgång. I Emmaboda kommun finns tre socknar. Algutsboda, Långasjö och Vissefjärda. Kulturellt sett har denna bygd påverkats mycket av Lyckebyån, som rinner genom hela bygden. I Algutsboda finns en rad små vattenfall. Från Åfors till Getasjökvarn, en sträcka på 9 km, är fallhöjden 50 m.Vid utloppet på Stampadammen låg förr en stamp, där man krossade ben till benmjöl. En annan typ av stamp fanns dels vid Åbyholm och dels vid Stekaremåla. Leden är cirka 7 km lång med start och mål vid Johansfors Glasbruk. Kulturellt sett har denna bygd påverkats mycket av Lyckebyån, som rinner genom hela socknen. Det finns en rad små vattenfall på sträckan som tidigt utnyttjades för kvarnar, smedjor och stampar.

Det finns gratis texthäfte till leden på Johansfors glasbruk och på macken i Broakulla. Det kan även beställas på tel. 0471-181 28.

Torsjöleden

Här vandrar man genom ett landskap som har sina drag från den senare istiden och i mycket varierande och vacker natur. Leden som är ca 7 kilometer lång, går längs stigar och små körvägar. Dessa är belägna i tall- och granskog och i närliggande område i landskapet finns också lövskog samt skiftande artinslag.

Torsjöleden är skyltad från väg 120 öster om Alsjö. Det går även att få informationsblad om Torsjöleden på kommunhuset eller på tel. 0471-181 28.