Fiske

Nedan kan ni se våra olika sjöar och information om varje sjö.

Törn

Djup

620 ha, maxdjup 8,5 m och medeldjup 1,7m.

Fiskarter

Gädda, aborre, gös, sik, siklöja, mört, braxen, björkna, sarv, sutare, lake, och ål.

Sidlången

Djup

95 ha, maxdjup 18 m och medeldjup 5 m.

Fiskarter

Gädda, aborre, gös, mört, braxen, och sarv.

Flaken

Djup

167 ha, maxdjup 7 m och medeldjup 2,1 m.

Fiskarter

Gädda, aborre, gös, mört, braxen, sarv.

Rottnen

Djup

34 km2, maxdjup 22 m.

Fiskarter

Gädda, aborre, gös och mört, braxen, björkna, sarv, lake, sutare.

Läen

Djup

1026 ha, maxdjup 12 m. 

Fiskarter

Gädda, aborre, gös och mört, braxen, lake, sutare.